Data

 • Locatie:  Poptahof, Delft
 • Opdrachtgever:  Gemeente Delft
 • Ontwerper/waterconcept:  Palmbout Urban Landscapes / Gemeente Delft
 • Omvang:  18.6 ha
 • Ontwerp jaar:  2004-2007
 • Realisatie staat/jaar:  2006-2021
 • Water
 • Hitte
 • Biodiversiteit
 • Stadslandbouw
 • Luchtkwaliteit
 • Multifunctioneel ruimtegebruik
 • Kosten

Poptahof, Delft

Poptahof is een typische jaren ‘60 doorgangswijk. Er wonen circa 2.800 mensen die meer dan dertig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. De gemeente Delft en de woningbouwvereniging willen door de herstructurering een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied van de Poptahof maken. Water is in de buitenruimte een belangrijke drager voor het realiseren van deze doelstellingen.

De Poptahof beslaat een gebied van 18,6 ha. De intentie was om een gezond en veerkrachtig watersysteem te realiseren. Een deel van het watersysteem is zichtbaar gemaakt. Er is een waterspeeltuin aangelegd waarvan het ontwerp resultaat is van een ideeënprijsvraag voor kinderen. Al het verharde oppervlak is afgekoppeld.

© Madeleine d'Ersu

De Poptahof is aangesloten op het grotere watersysteem van de Hoge- en Lage Abtswoudse polder. Er wordt onderzocht of de noodzakelijke inlaat vanuit de boezem kan worden gezuiverd in een helofytenfilter. Op verschillende plekken in de Abtswoudse polder worden natuurlijke zuiveringen aangebracht. Dit soort vochtgebieden hebben ook een functie voor natuurontwikkeling, educatie en recreatie. In de gerenoveerde flats en nieuwbouwappartementen zijn uiteraard waterbesparende armaturen aangelegd.

Uiteindelijk is in de Poptahof 8% (was oorspronkelijk slechts 3%) oppervlaktewater gerealiseerd en is een peilstijging van 40 cm acceptabel conform de eisen van het Hoogheemraadschap Delfland.

De aanleg van de waterspeeltuin en de watervlakten maakt van de eerder eentonige en weinig gebruikte grasvlakte een echt speel- en leefgebied. De Poptahof heeft door de aanleg van de waterelementen een multifunctionele, stedelijke, goed bruikbare en aantrekkelijke groene ruimte gekregen.

© Madeleine d'Ersu

© Madeleine d'Ersu

Kinderparticipatie

Door de kinderparticipatie werd de betrokkenheid van ouders en burgers bij hun woonomgeving vergroot. Bovendien zijn de kinderen door de participatie medeverantwoordelijk voor de nieuw gerealiseerde waterelementen en wordt zo vandalisme voorkomen. Een groep van 35 kinderen van rond de tien jaar heeft thuis interviews afgenomen waarna in de moskee een middag rond het thema water georganiseerd is. De wethouder, de hoogheemraad en de directeur van de woningbouwvereniging hebben het beste idee geadopteerd: de waterspeeltuin.

Mede op grond van de resultaten van de workshops en de kinderparticipatie is in overleg met de regievoerders het programma van uitgangspunten geformuleerd. [Van Eijk, 2003] [Palmboom & van den Bout, 2004]

© Madeleine d'Ersu

Literatuur