Data

  • Locatie:  Maatweg, Amersfoort
  • Opdrachtgever:  Meander Medisch Centrum
  • Ontwerper:  Atelier PRO
  • Omvang:  96,000 m²
  • Realisatie staat/jaar:  2013
  • Water
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten

Meander Medisch Centrum, Amersfoort

In dit ziekenhuis is bij het ontwerp rekening gehouden met een mogelijke overstroming van de Eem door alle vitale functies boven een hoogte van 2,6 m boven het maaiveld te situeren. Hierdoor kan bij een eventuele overstroming het ziekenhuis veilig geëvacueerd worden. Bij de inrichting van de lager gelegen ruimten is rekening gehouden met het overstromingsrisico; de ruimten kunnen na reiniging weer gebruikt worden. In 2010 is met de bouw begonnen en het ziekenhuis wordt in 2013 in gebruik genomen. [Meander Medisch Centrum, 2011]

© Dirk Verwoerd

© Dirk Verwoerd

© Staalverleggend.nl

© Meander Medisch Centrum, Atelier PRO Architecten

© www.johnlewismarshall.com

© www.johnlewismarshall.com

Literatuur