Het Convenant
Klimaatadaptief Bouwen

Eén van de grootste uitdagingen voor Nederland de komende jaren is klimaatverandering. We zullen ons moeten aanpassen aan de verwachtingen die bij dit veranderende klimaat horen: extreme neerslag, hittestress, langere periodes van droogte en een grotere kans op overstromingen. Tegelijkertijd is er een enorme bouwopgave: er moeten in korte tijd veel nieuwe woningen worden gebouwd. 

Zuid-Holland wil vooroplopen op het gebied van klimaatadaptief bouwen. In 2018 is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld dat ondertekend is door diverse partijen, zoals bouwbedrijven, gemeenten, de provincie, waterschappen, maatschappelijke organisaties, financiers en projectontwikkelaars. Vanuit het convenant wordt gezamenlijk opgetrokken om de Zuid-Hollandse delta zo adaptief mogelijk te maken. Het convenant stimuleert partijen om klimaatadaptief te bouwen en biedt daarvoor allerlei ondersteuning aan.

Deelname aan het convenant staat nadrukkelijk open voor alle publieke en private partijen, ook buiten Zuid-Holland. Wilt u ook deelnemen aan het Convenant Klimaatadaptief Bouwen? Stuur ons een mail.

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

 

 

 

Onze partners

 

Colofon

Concept en content
Atelier GROENBLAUW
www.ateliergroenblauw.nl

Projectleider
Hiltrud Pötz
hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl

Projectmedewerkers
Chantel Beurden en Evi van de Logt

Ontwerp
Boomvanmourik

Technische ontwikkeling
Lisa Dalhuijsen / Studio With

Afbeeldingen

Voor het beeldmateriaal van deze website is toestemming van de eigenaren gevraagd en auteursrecht van toepassing. Niet alle belanghebbenden van de afbeeldingen konden worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht contact op te nemen met Atelier Groenblauw.

Wij danken iedereen hartelijk die foto’s ter beschikking heeft gesteld!

 

Heeft u tips of suggesties voor deze website?

Stuur een e-mail