• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Energie
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Onderhoud/beheer

Stadsventilatie

Doorgaande groene en halfopen structuren in de stad vergroten de stadsventilatie en dragen bij aan luchtuitwisseling tussen stad en omgeving, en tussen groene lobben en woonwijken. Halfopen gebieden met losse boomgroepen zijn het effectiefst voor een optimale doorstroming.

Impressie van het verbinden van biotopen met afgelegen gebieden en groenblauwe netwerken.

 

Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Zweden © Lennart Johansson