• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Stadslandbouw
  • Luchtkwaliteit
  • Energie
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Tijdelijk bestemmen van braakliggende terreinen voor natuur en ecosysteemdiensten

Oude braakliggende gronden zouden als tijdelijke natuurgebieden bestemd kunnen worden en niet alleen als potentiƫle bouwgrond.

 

Temporary park Arena, Amsterdam © Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam