• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Energie
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Stadsbossen en parken

Stadsbossen hebben veel functies. Naast hun functie voor recreatie en hun betekenis bij het verzachten van hittestress kunnen ze eilanden van relatief schone lucht in de stad creëren. Bij het aanleggen van stadsbossen en -parken moet een optimalisatie plaatsvinden van zo dicht mogelijk in het kader van luchtzuivering, maar ook zo open mogelijk in relatie tot stadsventilatie en hittestress.

Gemengde bossen met open stukken met ligweiden en speelplekken voldoen aan alle eisen. Stadsbossen produceren veel biomassa die gebruikt kan worden bij de stedelijk energieproductie. Stadsbossen dragen bij aan de verlaging van de luchttemperatuur in de stad, ze zijn de groene, koelende longen van de stad.

Stadsbossen en stadsparken laten het regenwater infiltreren en er kunnen buffer- en infiltratiegebieden in aangelegd worden. Hierdoor leveren zij een belangrijke bijdrage aan het beperken van wateroverlast, verdroging en verzilting. Natuurlijk leveren stadsbossen en stadsparken een grote bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit in de stad.

Bo02 Hammarby Sjöstad, Stockholm, Zweden