Zonne-energie

De zon is een onuitputtelijk bron van energie. Directe zonne-energie kan op verschillende manieren worden gebruikt. Deze worden aan de hand van verschillende maatregelen uitgelegd.