• Water
  • Biodiversiteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Verhoogd bouwen

Gebouwen kunnen met een verhoogd peil worden gerealiseerd. De gebouwen kunnen op palen of op een verhoging van grond, zoals de traditionele terp, worden neergezet. Ook kan een begane grond met een functie als bergruimte of parkeren zo vormgegeven worden als beschreven in waterbestendige constructiewijze. Na een overstroming is de begane grond weer bruikbaar na reiniging. Op maaiveldniveau is er bij een verhoogde bouwwijze op palen ruimte voor andere en minder kwetsbare of tijdelijke functies, zoals bijvoorbeeld parkeren of bergingen.

Als de gebouwen op een verhoging (een terp of dijk) worden gerealiseerd kan de verhoging mogelijk deel uitmaken van de waterkering. Bouwen op een waterkering is in Nederland (nog) niet toegestaan. Een verhoogd maaiveld mag wel gerealiseerd worden tegen een waterkering of dijk.

Er is veel weerstand tegen bouwen op een waterkering. In het verleden is gebleken dat deze combinatie bij nodige dijkverzwaringen in technisch en financieel opzicht vaak niet gunstig uitpakt. Ook niet voor de betrokken bewoners.

© atelier GROENBLAUW

© www.jamesmorris.info

© www.jamesmorris.info

© www.jamesmorris.info

© Bastiaan Ingen Housz

© Bastiaan Ingen Housz

Raised construction, Hafencity Hamburg © Mathieu Schouten