Data

  • Afmetingen:  10% -20% van het aangrenzende oppervlaktegebied
  • Toepassing:  Variabel
  • Voordeel:  Relatief weinig ruimte nodig
  • Nadeel:  Infiltratie is niet mogelijk
  • Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten

Regenwatervijvers voor buffering en zuivering van sterk vervuild water

Voorzieningen voor buffering en zuivering van sterk vervuild water zijn door middel van een folie afgesloten van de ondergrond. Er vindt dus geen directe infiltratie plaats. Deze voorzieningen worden vaak toegepast om het afstromende regenwater van drukbereden wegen en parkeerplaatsen voor te zuiveren. Deze voorzieningen hebben door het bodemfilter een goed zuiveringsrendement. Deze voorzieningen zijn altijd voorzien van een overstort die door de voorzuivering aangesloten kan zijn op het oppervlaktewater of een infiltratievoorziening. Als er geen oppervlaktewater in de buurt is en infiltratie niet mogelijk is kan de overstort aangesloten worden op het riool.

© atelier GROENBLAUW, Marlies van der Linden (based on: Geiger et al, 2009)