• Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Terpen en wierden

Kunstmatig opgeworpen heuvels boven het hoogste overstromingsniveau, zoals de traditionele terpen in Nederland, kunnen dienen voor bewoning of als vluchtplaats bij overstroming.
 Deze verhogingen zijn ook geschikt voor kwetsbare functies, zoals nutsvoorzieningen, hulpdiensten en ziekenhuizen.

© atelier GROENBLAUW