• Water
  • Energie
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Installaties voor het gebruik van hemelwater in utiliteitsgebouwen

Installaties voor het gebruik van hemelwater in utiliteitsgebouwen zijn wat componenten betreft vergelijkbaar met de installaties in woningen. De waterbesparing in kantoren kan aanmerkelijk zijn omdat het grootste gedeelte van het watergebruik in kantoren voor toiletspoeling is. Over het algemeen zal het gebruik van hemelwater het aanbod overtreffen zodat de hemelwaterinstallatie een wezenlijke bijdrage heeft aan hemelwaterbuffering en dus piekberging. Het reservoir kan gedimensioneerd worden op de beschikbare hoeveelheid neerslag.

Installaties voor het gebruik van hemelwater in utiliteitsgebouwen