• Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Differentiëren in hoogte

In verhoogde buitendijkse gebieden is de hoge kade weinig aantrekkelijk voor de bewoner en wandelaar. Stedenbouwkundigen werken dan vaak met tussenniveaus en trappen om een aantrekkelijke en voor de bezoeker bruikbare ruimte te realiseren.