• Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Groenonderhoud gericht op de ontwikkeling van biodiversiteit

Bij het onderhoud van het stedelijk groen zijn nog veel mogelijkheden voor een natuurvriendelijker beheer.

Het niet altijd afvoeren van bladeren, takken en oude bomen en het laten staan van wilde kruiden zoals brandnetels bieden overwinterings-, nest- en broedplaatsen voor veel soorten. Het beheer kan zo georganiseerd worden dat het op het behoud van biotopen is gericht en minder op een net verschijningsbeeld.

Wilde en halfverwilderde graslanden en gebieden kunnen worden geïntegreerd in het groenplan en als zodanig gehandhaafd worden. Tot ecologisch groenonderhoud hoort ook het niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen en het beperken van het gebruik van kunstmatige meststoffen.

Een meer ecologisch groenbeheer vereist een zeker minimum aan kennis bij het beherend personeel; er hoort dus ook scholing bij het overstappen naar ecologisch beheer. [Land Oberösterreich, 2008]

Gracht in Delft

Literatuur