• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Groene bermen en verkeerslijnen

Groene bermen en groen langs wegen kunnen benut worden voor infiltratie van regenwater in de bodem. Ze helpen in beperkte mate om fijnstof te binden. Groenzones langs wegen maken de stad leefbaarder en bieden ruimte aan flora en fauna.  De groenzones kunnen onder bepaalde voorwaarden ook gebruikt worden voor regenwaterberging en -infiltratie. Voorwaarde is dat het regenwater niet te verontreinigd door het verkeer is of dat er speciale zuiveringsvoorzieningen gerealiseerd worden.

Groen langs wegen © atelier GROENBLAUW

Fietspad in groen gebied / Straat met bomen in Delft © Albert Dijkhuizen / atelier GROENBLAUW, Amar Sjauw En Wa