• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Stadslandbouw
  • Luchtkwaliteit
  • Energie
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Groene privé-tuinen

Groene privé-tuinen hebben veel invloed op het stedelijke microklimaat, de gevoelstemperatuur en het beheersen van de wateropgave; hieraan wordt in Nederland nog te weinig aandacht geschonken. Gezien het grote aandeel van privé-tuinen in het stedelijk gebied, meer dan de helft van het stedelijk gebied is in privé bezit, is het aan te bevelen hiervoor een instrumentarium te ontwikkelen.

Naar de mode die verkondigd wordt door tuinprogramma’s worden privé-tuinen steeds meer verhard. Meer voorlichting over de rol van stadstuinen en meer gebruik maken van de mogelijkheden binnen bestemmingsplannen kunnen hier een tegenwicht vormen. Ook kan, zoals in andere landen, afkoppeling van de tuin verplicht worden gesteld (België) en verharden van de tuin belast worden (Duitsland).

Voor informatie hoe tuinen te vergroenen, zie www.huisjeboompjebeter.nl.

Private garden in Den Haag © Struinen in Haagse tuinen