Extensieve groene daken

Extensieve groene daken zijn opgebouwd uit een dunne substraatlaag en een mos/sedum/ kruidenbegroeiing, eventueel aangevuld met grassen. Naast mos/sedum/ kruidenbegroeiing is ook een aanplant van speciale grassen mogelijk; deze hebben wel als nadeel dat ze ‘s zomers vaak indrogen en geel kleuren. Na regen herstellen de planten zich weer. De koelcapaciteit van uitgedroogde daken in de zomer is minder.

Onder de substraatlaag bevindt zich een drainagelaag of drainagesysteem, een wortelkerende laag en een waterkerende laag  en hieronder de dakconstructie en isolatie.

Mos/sedum/kruidenbeplanting is uitermate geschikt, omdat deze planten veel water kunnen opslaan en zo lange droogteperiodes kunnen doorstaan. Mos/sedum/ kruidendaken hebben dan ook geen bewateringssysteem nodig. Groene daken moeten jaarlijks gecontroleerd worden op zaailingen van grotere planten zoals bomen; deze moeten verwijderd worden omdat ze de waterdichte folie zouden kunnen aantasten.