• Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Verhoogde vluchtplaatsen

In diep gelegen polders die niet snel geëvacueerd kunnen worden, bieden verhoogde vluchtplaatsen beschutting. Deze gebouwen moeten voorzien zijn van decentrale voorzieningen voor energie en drinkwater, en van voedsel.

In een gebied zoals de Eemsdelta in het noorden van Groningen zouden de oude wierden met hun kerken een dergelijke functie kunnen krijgen.
In Dordrecht wordt erover gedacht om op de hoger gelegen buitendijkse gebieden shelters te realiseren voor de bewoners van de laaggelegen polders.

© Bert van As, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

© atelier GROENBLAUW

© Sandra Buhmann