• Water
  • Hitte
  • Biodiversiteit
  • Luchtkwaliteit
  • Gezondheid
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Een beetje wildernis, extensief beheerde groengebieden

In verwaarloosde tuinen, rond vervallen huizen en op andere niet gebruikte gronden kunnen flora en fauna zich ongestoord ontwikkelen. Dit is niet alleen voor de natuur belangrijk maar het zijn ook vaak uitermate aantrekkelijke speel- en ontmoetingsplekken, voor kinderen en jeugd, en voor de natuurminnende volwassene. Deze plekken zijn een belangrijk middel voor vandalismepreventie. Het zijn de enige plekken waar jongeren zich nog ongestoord kunnen uitleven. Wildernis van deze kwaliteit verdwijnt door de dwangmatige ordebehoefte. Hier zou een verandering in denken plaats moeten vinden; wildernis laat zich niet plannen. We zouden de enkele stukken die er nog zijn in de stad moeten behouden en bepaalde rustige stukken in parken misschien maar bewust moeten vergeten, zodat ze ruimte aan rustbehoevende soorten kunnen bieden.