• Energie
  • Kosten
  • Onderhoud/beheer

Voorlichting

Uiteraard is een goede voorlichting met betrekking tot aanschaf en gebruik van energiezuinige apparatuur van groot belang.

In kantoren kan door energiezuinige ICT-apparatuur tot 50% energie bespaard worden. Een zichzelf uitschakelende stand-by modus is van belang.