• Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Ontwerpen van tijdelijke regenwaterbuffers

Bij het ontwerp van tijdelijke regenwaterbuffers is aandacht voor de esthetische uitstraling en bruikbaarheid in droge perioden noodzakelijk. Deze voorzieningen kunnen als speelvoorziening gebruikt worden. Ook bestaande stedelijke waterpartijen kunnen omgevormd worden zodat ze droog kunnen vallen. Zo kunnen waterkwaliteitsproblemen voorkomen worden.

Tijdelijke regenwaterbuffers © atelier GROENBLAUW

Tijdelijke regenwaterbuffers © atelier GROENBLAUW