• Water
  • Biodiversiteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Ontwerpen op wisselende waterpeilen

Oevers en kaden van stedelijk water kunnen ontworpen worden voor sterker fluctuerende waterpeilen.