• Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Compartimenteren op stedelijke schaal

Het opdelen van een grote dijkring in (een aantal) kleinere compartimenten, ook binnen stedelijk gebied, kan de gevolgen van een overstroming beperken tot een kleiner gebied.

Maatregelen in de strategie ‘Anders omgaan met Water’ © De Urbanisten