• Water
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Gebouw als kering

Gebouwen zijn multifunctioneel en fungeren als waterkering bij overstromingen.

Toepassingsmogelijkheden bevinden zich voornamelijk in het grensgebied tussen binnendijks en buitendijks gebied.

 

© atelier GROENBLAUW