• Water
  • Biodiversiteit
  • Kosten
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Bodemstructuur­verbetering

Een gezonde bodem is beter in staat om water te laten infiltreren en vast te houden. Een gezonde bodem met veel bodemleven, zoals wortels, wormen en micro-organismen is losser en beter doorlucht. Door organisch materiaal toe te voegen of de bodem te beplanten wordt het bodemleven gestimuleerd. Materialen die gebruikt kunnen worden zijn bijvoorbeeld compost, grasmaaisel, houtsnippers, cacaodoppen, humusrijke grond en mest. Duurdere verbeteraars zijn bentoniet, biochar en lavasteen. Uiteraard moet goed naar de kwaliteit van de grond gekeken worden bij de keuze van de verbeteraars.

Soil improvement by woodchips