• Water
  • Biodiversiteit
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer

Beperk vochtverliezen bodem

Als de bodem bedekt blijft door mulch, takken of bodembedekkers wordt uitdrogen van de bodem beperkt. Niet alleen wordt zo verdamping verminderd, door het voorkomen van uitdrogingĀ  en door de doorworteling wordt de opnamecapaciteit van de bodem bij regen na droogte vergroot. Nadeel van deze maatregel is dat het koelende effect van de verdamping verdwijnt.