Data

 • Afmetingen:  0,5-1 m²/IE
 • Hoogte:  100 cm
 • Begroeiing:  helofyten en andere waterplanten
 • Kosten:  € 400/IE (at 4000 IE) | € 600/IE (at 4 IE)
 • Onderhoud/management:  € 4/IE/m²
 • Energiekosten:  € 1/IE (at 4000 IE) | € 4/IE (at 4 IE)
 • Water
 • Hitte
 • Biodiversiteit
 • Luchtkwaliteit
 • Stadslandbouw
 • Energie
 • Multifunctioneel ruimtegebruik

Belucht verticaal helofytenfilter

Als het verticale filter aanvullend wordt belucht neemt het energiegebruik toe, maar stijgt het rendement van het filter met circa 200%. Door het geringere ruimtebeslag worden hiermee de toepassingsmogelijkheden in een stedelijke omgeving vergroot. Dit type filter wordt bijvoorbeeld ook toegepast om het van antivries voorziene spoelwater van start- en landingsbanen op vliegvelden te zuiveren (bijvoorbeeld Heathrow en Orly). [Aquarama, 2011]

Belucht verticaal helofytenfilter