• Energie
  • Kosten
  • Onderhoud/beheer

Energie uit omgevingswarmte

De meest gebruikte vorm van duurzame warmteopwekking is de warmtepomp. Deze kan gebruik maken van verschillende warmtebronnen: lucht, bodem, oppervlaktewater, drinkwater of collectoren. Warmtepompen kunnen zowel op gebouw- als op wijkniveau worden toegepast. Zie ook de meer specifieke maatregelen.

Aardwarmte kan door middel van aardsonden of collectoren gewonnen worden.