Rapportages en downloads

Kennis is één van de benodigdheden om klimaatadaptatie goed in de praktijk te kunnen brengen. De kennis op het gebied van klimaatadaptatie is de afgelopen jaren steeds verder aangevuld. Op het gebied van klimaatadaptatie en ook in opdracht van Bouwadaptief is er een veelvoud aan onderzoeken uitgevoerd.
Hieronder zijn binnen verschillende categorieën, waaronder instrumentarium en financiering, rapporten te downloaden.

7 Downloads

2021

Whitepaper: Klaar voor het klimaat!

In dit whitepaper toetst adviesbureau Merosch klimaatadaptieve prestaties van een aantal van AMs recent ontwikkelde projecten. De opgedane ervaringen kunnen anderen inspireren bij het structureel verder brengen van klimaatadaptatie in het proces van gebiedsontwikkelingen en bouw.

AM, Merosch

2022

Leidraad klimaatadaptief bouwen 2.0

De leidraad is een hulpmiddel voor overheden en projectontwikkelaars om klimaatadaptief te bouwen. Deze nieuwe versie van de leidraad sluit aan bij de doelen en eisen van verschillende regio’s, namelijk provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, provincie Gelderland en de Metropoolregio Amsterdam.

BouwAdaptief

2022

Verkenning landelijk ‘level playing field’ klimaatadaptieve nieuwbouw

Het rapport biedt inzicht in een verkenning hoe klimaatadaptief bouwen in het hele land versneld kan worden. Gezien de grote verschillen op lokaal niveau is het ook de vraag of en hoe landelijke richtlijnen kunnen helpen om de versnelling te realiseren.

Samen Klimaatbestendig

2021

Financiële instrumenten voor klimaatadaptieve renovatie van woningcorporatiebezit

Dit rapport brengt in beeld welke instrumenten woningcorporaties kunnen inzetten om investeren in het klimaatadaptief maken van de bestaande woningvoorraad financieel meer haalbaar te maken.

Deloitte, BouwAdaptief, Provincie Zuid-Holland

2021

Financiële instrumentarium klimaatadaptief bouwen in de praktijk

In dit onderzoek worden financiële instrumenten binnen vijf pilotprojecten geanalyseerd op financieel effect en toepasbaarheid. Het rapport maakt per pilot de ‘Lessons learned’ inzichtelijk.

Deloitte, BouwAdaptief, Provincie Zuid-Holland

2021

Ritsen: Een gids met klimaatadaptieve instrumenten voor bouwen & ontwikkelen

Gebiedsontwikkelingen vinden publiek-privaat plaats via verschillende sturingsinstrumenten. Dit onderzoek biedt overzicht van de sturingsmogelijkheden voor klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling en geeft toegang tot voorbeelden.

&Flux, Tauw, Samen Klimaatbestendig

2021

Kosten en bekostiging klimaatbestendige nieuwbouw

Alleen het besef dat klimaatbestendig bouwen op de lange termijn veel baten met zich mee brengt is niet voldoende. Dit onderzoek maakt de financiële consequenties van klimaatadaptieve afspraken en ambities inzichtelijk samen met mogelijkheden voor bekostiging van deze consequenties.

&Flux, Arcadis

Zelf een relevant rapport indienen?

Contact