Wateroverlast

De kans op hevige neerslag is toegenomen en zal de komende jaren verder toenemen door stijging van de temperatuur. Onderstaande tabel geeft de verwachte herhalingstijden voor neerslaggebeurtenissen voor het huidige klimaat en het klimaat in 2050 met een indeling voor standaardisatie. Voor wateroverlast in bebouwd gebied zijn de korte hevige buien (lokaal) van 1 uur veelal maatgevend. Dit zijn vaak onweersbuien in de lente of de zomer die de capaciteit van het rioolstelsel te boven gaan. De kan leiden tot water-op-straat, overlast en schade. De gevolgen van deze buien voor stedelijk gebied kunnen in detail berekend worden met gecombineerde riolerings- en maaiveldmodellen. De eisen voor het voorkomen van wateroverlast hebben tot doel om hevige neerslag lokaal vast te houden en bebouwing en voorzieningen te beschermen.

De gehanteerde buien zijn maatgevende neerslaggebeurtenissen voor stedelijk gebied van een uur in 2050. In 2018 (STOWA) was dit 70 mm voor 1 x per 100 jaar en 90 mm voor 1 x per 250 jaar. Bij nieuwe klimaatontwikkelingen wordt de neerslaghoeveelheid geactualiseerd. Bij waterschade staat er niet alleen water op straat, maar treedt er ook echt schade op aan bebouwing of infrastructuur. Denk bij vitale en kwetsbare functies aan bijvoorbeeld electriciteitsvoorziening en verzorgingstehuizen.

De berging van 50 mm is afgeleid van een bui van 70 mm in een uur (1 x per 100 jaar) in het klimaat in 2050. Wanneer er al weinig waterberging in het openbaar gebied beschikbaar is of als bergingsmaatregelen eenvoudig genomen kunnen worden, kan de eis verhoogd worden naar 70mm of in omgekeerde gevallen verlaagd worden naar 40 mm in voorzieningen op privaat terrein of in daarvoor bestemde extra voorzieningen in het plangebied.
Om het stedelijk watersysteem te ontlasten moet de berging geleidelijk afgevoerd worden in een periode vanaf minimaal 24 uur na de bui (ongeveer 2 mm per uur). De berging moet na 60 uur na de bui weer beschikbaar zijn om een tweede bui op te vangen. De ledigingstijden gelden niet voor gestuurde waterbergingssystemen die bijvoorbeeld weersvoorspellingen gebruiken. Hierbij moet wel aangetoond worden dat de gestuurde berging effectief ingezet kan worden voor het opvangen van de 50 mm neerslag.

-

Download de eisen

Het Programma van Eisen is een compact overzicht van eisen om klimaatbestendig te ontwikkelen. Een minimaal en praktisch programma van 1 A4’tje, gebaseerd op de huidige inzichten met het richtjaar 2050.

Download

Boszoom © Nanda Sluijsmans

Van initiatief tot uitvoering

Het stappenplan helpt u stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.

Heeft u suggesties voor deze website?

Stuur een e-mail