Drinkwater

Door de klimaatverandering dalen de grondwaterstanden in veel regio’s en worden de bronnen voor drinkwaterproductie schaarser. Voorbeelden om minder drinkwater te gebruiken zijn het efficiënter inzetten van regenwater, voor het bevloeien van planten en het gebruik van opgevangen regenwater voor de toiletspoelling.

Denk hierbij onder andere aan de inrichting, zoals bijvoorbeeld droogtebestendige beplanting. Terugvallen op drinkwater is geen optie voor onderhoud van de openbare ruimte tijdens bijvoorbeeld onttrekkingsverboden. Uitgangspunt is om ook in de aanlegperiode geen gebruik te maken van drinkwater, tenzij
ander water aantoonbaar niet beschikbaar is.

Toelichting: Er is ruimte zijn voor het plaatsen van leidingen met een doorsnede van 12 mm naar de toiletten, wasmachine en buitenkraan. Er is ruimte zijn voor het plaatsen van de benodigde installatie in de directe nabijheid van de leidingen.

De drinkwatertemperatuur blijft in het gehele leidingnet lager dan 25 °C. Wanneer leidingen parallel lopen, is voor het veiligstellen van de drinkwatertemperatuur een minimale afstand van 1,5 meter tussen de drinkwaterleiding en een warmteleiding nodig. Opwarming kan op meerdere manieren worden beperkt, waaronder: verminderen zoninstraling, aanleg leidingen aan schaduwzijde, aanleg leidingen onder groen.

Download de eisen

Het Programma van Eisen is een compact overzicht van eisen om klimaatbestendig te ontwikkelen. Een minimaal en praktisch programma van 1 A4’tje, gebaseerd op de huidige inzichten met het richtjaar 2050.

Download

Boszoom © Nanda Sluijsmans

Van initiatief tot uitvoering

Het stappenplan helpt u stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.

Heeft u suggesties voor deze website?

Stuur een e-mail