Wat is het programma van eisen in het convenant?

Eén van de convenantafspraken is het ontwikkelen van een instrumentarium om de klimaatbestendigheid van nieuwbouw te beoordelen en te bevorderen. Dit is een complex en meerjarig traject. In het convenant is afgesproken om in afwachting van de resultaten van dit instrumentarium alvast een “Minimaal Programma van Eisen” te ontwikkelen. Dit Programma is bedoeld als voorlopige maatregel om de nieuwbouwplannen die in de komende jaren ontwikkeld worden klimaatbestendig in te richten.

Het doel van het Programma van Eisen is het opstellen van praktische eisen die partijen in de provincie Zuid-Holland kunnen gebruiken om op korte termijn klimaatbestendig te ontwikkelen. Deze pagina geeft een overzicht van het programma van eisen, de achtergronden en aanwijzingen voor het gebruik van de eisen.

Klik op een thema om de eisen te bekijken

Nog niet bekend met de klimaatatlas?

Kijk op de landelijke klimaateffectatlas om de uitdagingen en thema’s van uw plangebied te kunnen definiëren. Zo krijgt u meer grip op de locatie. Dat helpt u bij het ontwerpen en het kiezen van maatregelen.

Naar de klimaateffectatlas

Download de eisen

Het Programma van Eisen is een compact overzicht van eisen om klimaatbestendig te ontwikkelen. Een minimaal en praktisch programma van 1 A4’tje, gebaseerd op de huidige inzichten met het richtjaar 2050.

Download

Boszoom © Nanda Sluijsmans

Van initiatief tot uitvoering

Het stappenplan helpt u stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.

Heeft u suggesties voor deze website?

Stuur een e-mail