Wat zijn de verschillende regionale afspraken?

Het ontwikkelen van afspraken over klimaatadaptief bouwen was en is een complex en meerjarig traject. Het doel is het opstellen van praktische eisen die partijen in de verschillende regio’s kunnen gebruiken om op korte termijn klimaatbestendig te gaan bouwen. Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende regionale afspraken op de thema’s wateroverlast, droogte, hittestress, bodemdaling, biodiversiteit en overstromingen.

Klik op een thema om de eisen te bekijken

Nog niet bekend met de klimaatatlas?

Kijk op de landelijke klimaateffectatlas om de uitdagingen en thema’s van uw plangebied te kunnen definiëren. Zo krijgt u meer grip op de locatie. Dat helpt u bij het ontwerpen en het kiezen van maatregelen.

Naar de klimaateffectatlas

Van initiatief tot uitvoering

Het stappenplan helpt u stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.

Heeft u suggesties voor deze website?

Stuur een e-mail