“Partijen spreken af dat herontwikkeling en nieuwbouw plaatsvindt in principe conform de kwaliteitseisen van het Convenant Klimaatadaptief Bouwen”
– artikel 7f, Verstedelingsakkoord

© Nanda Sluijsmans

Klimaatadaptief bouwen in beleids- en handelingsdocumentaria

We staan voor een opgave, en dat is om onze klimaatadaptieve ambities ook te laten landen in onze borgingsdocumenten. Zo kunnen we toetsen of er wel echt klimaatadaptief gebouwd wordt en kunnen we ‘freerider’ gedrag ondervangen.
Maar welke borgingsdocumenten zijn daarvoor gewenst en geschikt? In welke strategische documenten en afspraken moet klimaatadaptief bouwen sowieso een plek krijgen? En in welke inhoudelijke en operationele plannen en verordeningen moet het dan vervolgens verder landen?

Een groepje convenantspartners heeft zich over deze vragen gebogen en uit allerlei verschillende organisaties voorbeeldteksten opgehaald die ter inspiratie kunnen dienen voor zowel gemeentes als waterschappen en provincies.
Deze voorbeelden zijn hieronder in de tool te vinden. Per document is een kort voorbeeldsegment uit de tekst gehaald. Ook zijn de documenten in hun geheel te downloaden. We hopen dat dit ook andere partijen verder kan helpen in hun klimaatadaptieve ambities!

1. Voor welke partij ben je op zoek?

2. Waar ben je naar op zoek?

3. Kies een documenttype

4. Voorbeelden

Zelf een voorbeeld insturen?

Gebruik onderstaande knop om contact op te nemen als u zelf een voorbeeld document wilt insturen.

Contact