Groene Mient © Francois Verhoeven

Welkom bij het Convenant
Klimaatadaptief Bouwen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft een bouwopgave van 100.000 nieuwe woningen tot 2025. Deze grote bouwopgave biedt de kans om deze woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. De provincie heeft daarom in 2018 procesafspraken gemaakt met overheden, organisaties en marktpartijen in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen. Het doel van het convenant is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit. 

Waar wilt u meer over weten?

Van initiatief tot uitvoering

Het stappenplan helpt u stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.

Klimaatadaptief bouwen in beleids- en handelingsinstrumentaria

We staan voor een opgave, en dat is om onze klimaatadaptieve ambities ok te laten landen in onze borgingsdocumenten. Zo kunnen we toetsen of er wel echt klimaatadaptief gebouwd wordt en ‘freerider’ gedrag ondervangen.

Overzicht borgingsdocumenten

Rapportages en downloads

Op het gebied van klimaatadaptatie en ook in opdracht van Bouwadaptief is er een veelvoud aan onderzoeken uitgevoerd. Op deze website zijn binnen verschillende categorieën, waaronder instrumentarium en financiering, rapporten te downloaden.

Overzicht downloads

Wie zijn de partners in het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland? Hoe sluit u aan bij het Convenant? Klik dan hier:

 
Over ons