Groene Mient © Francois Verhoeven

Welkom bij Bouwadaptief

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave: de komende 10 jaar moet er een miljoen woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Deze grote bouwopgave biedt de kans om woningen klimaatbestendig te ontwikkelen en hiermee schade of duurdere herstelmaatregelen in de toekomst te voorkomen. In verschillende regio’s zijn daarom de afgelopen jaren procesafspraken gemaakt tussen overheden, organisaties en marktpartijen. Het doel is het verminderen van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling en het vergroten van de biodiversiteit. Alle instrumenten op deze website zijn ontwikkeld door en voor de samenwerkende regio’s.

Waar wilt u meer over weten?

Van initiatief tot uitvoering

Het stappenplan helpt u stap voor stap van initiatieffase tot uitvoering om uw ambities werkelijkheid te laten worden.

Klimaatadaptief bouwen in beleids- en handelingsinstrumentaria

We staan voor een opgave, en dat is om onze klimaatadaptieve ambities ok te laten landen in onze borgingsdocumenten. Zo kunnen we toetsen of er wel echt klimaatadaptief gebouwd wordt en ‘freerider’ gedrag ondervangen.

Overzicht borgingsinstrumenten

Rapportages en downloads

Op het gebied van klimaatadaptatie en ook in opdracht van Bouwadaptief is er een veelvoud aan onderzoeken uitgevoerd. Op deze website zijn binnen verschillende categorieën, waaronder instrumentarium en financiering, rapporten te downloaden.

Overzicht downloads

 
Over ons